test ai

TEXT inițial

„În decursul actualului mandat de deputat PSD, am inițiat și susținut o serie de propuneri legislative care au avut ca scop sprijinirea fermierilor brăileni!

În calitate de deputat PSD de Brăila și membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, am propus și susținut modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
Inițiativa viza necesitatea reglementării amplasării construcțiilor agricole în extravilan, având în vedere aspecte precum distanțele minime față de spațiile de locuit, efectele de miros și riscurile de biosecuritate.
De asemenea, am luat în considerare implicațiile pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, în scopul evitării blocajelor și asigurării accesului fermierilor la aceste resurse.
Propunerea legislativă, devenită Legea nr. 303/2021, reflectă angajamentul Partidului Social Democrat Brăila de a sprijini agricultorii locali și de a promova dezvoltarea durabilă a sectorului agricol în interesul comunității.

 

TEXT rescris cu AI

În cadrul mandatului meu actual în calitate de deputat PSD, am fost activ în inițierea și promovarea unui set de propuneri legislative menite să ofere sprijin fermierilor din județul Brăila. Având privilegiul de a servi ca deputat PSD din această regiune și ca membru al prestigioasei Comisii de Agricultură din Camera Deputaților, am avut ocazia să propun și să susțin modificări esențiale la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Principala mea inițiativă a vizat necesitatea unei reglementări clare și adecvate privind amplasarea construcțiilor agricole în zonele extravilane, având în vedere multiplele aspecte care privesc sănătatea publică și bunăstarea comunității. Printre aceste aspecte se numără distanțele minime ce trebuie respectate față de locuințe, gestionarea corectă a mirosurilor și prevenirea riscurilor de biosecuritate. În același timp, am avut în vedere și impactul acestei reglementări asupra proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, căutând să evităm orice blocaje birocratice și să asigurăm accesul fermierilor la aceste resurse cruciale pentru dezvoltarea lor.

Propunerea legislativă pe care am inițiat-o, și care a fost adoptată sub forma Legii nr. 303/2021, reprezintă un angajament ferm din partea Partidului Social Democrat Brăila în sprijinul agricultorilor locali și în promovarea unei dezvoltări durabile a sectorului agricol. Prin aceste demersuri legislative, ne-am asumat responsabilitatea de a promova o agricultură modernă și competitivă, care să servească intereselor comunității noastre și să contribuie la prosperitatea fermierilor din județul Brăila.