Valorile noastre

Share

Angajamentul Social Democrat pentru Valorile și Democrația Românească

Într-o reflecție asupra a peste 127 de ani de istorie social democrată în România, Partidul Social Democrat (PSD) reafirmă angajamentul său față de o politică fundamentată pe valori și principii morale. Într-o epocă marcată de discursul anti-sistem și incitarea la ură, PSD își propune să rămână ancorat în valorile democratice și să conducă prin exemplu în spațiul politic românesc.

Democrația – Piatra de Temelie a Progresului

Acum trei decenii, democrația s-a instaurat în România ca o necesitate vitală pentru progresul țării. Social democrații au fost printre promotorii acestui proces, înțelegând importanța integrării sociale pentru a asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Aderarea la NATO și la Uniunea Europeană rămân culmile realizărilor PSD în acest sens.

Apărarea Democrației Împotriva Abuzurilor

În fața oricăror amenințări la adresa democrației și a alegerilor libere, PSD se opune cu fermitate. Partidul continuă să lupte pentru conservarea principiilor democratice esențiale și să respingă orice modificări ale regulilor electorale care ar submina democrația românească.

Egalitate și Solidaritate – Piloni ai Societății

Egalitatea de tratament și solidaritatea socială sunt valori fundamentale pentru consolidarea democrației. PSD susține implementarea de măsuri care să asigure oportunități egale pentru toți cetățenii și să promoveze coeziunea socială în societate.

Justiția – Garantul Democrației și al Echității Sociale

Justiția, atât ca instituție cât și ca principiu social, reprezintă un pilon al unei societăți democratice și echitabile. PSD se angajează să protejeze independența sistemului judiciar și să promoveze justiția socială pentru toți cetățenii.

Protecția Mediului și Drepturile Omului – Priorități ale PSD

PSD recunoaște importanța protecției mediului și a drepturilor omului în construirea unei societăți durabile și echitabile. Partidul se angajează să dezvolte politici și inițiative care să asigure respectul pentru mediu și pentru toate ființele umane.

Dialog Social și Colaborare cu Societatea Civilă

Dialogul social și colaborarea cu societatea civilă reprezintă modalități esențiale de armonizare a intereselor și de promovare a valorilor democratice în societate. PSD susține nevoia de dialog și cooperare între toți actorii relevanți din societate.

Munca Decentă și Dezvoltarea Economică Sustenabilă

Partidul Social Democrat promovează munca decentă și dezvoltarea economică echilibrată ca piloni ai unei societăți prospere și juste. PSD susține măsuri care să asigure un trai decent pentru toți cetățenii și să promoveze o creștere economică sustenabilă.

Protecția Socială, Educație și Sănătate de Calitate

PSD se angajează să asigure accesul la servicii de educație și sănătate de calitate pentru toți cetățenii români. Partidul consideră că protecția socială și investițiile în educație și sănătate sunt fundamentale pentru construirea unei societăți echitabile și prospere.

Sprijin pentru Antreprenoriat și Inovare Socială

PSD susține antreprenoriatul și inovarea socială ca mijloace de dezvoltare economică și socială. Partidul se angajează să sprijine antreprenorii și inovatorii români prin oferirea de suport financiar, educațional și instituțional.

Concluzie: Construim O Societate Mai Bună Împreună

Prin angajamentul său pentru valorile democratice și sociale, Partidul Social Democrat se situează în fruntea eforturilor de construire a unei societăți mai juste, echitabile și prospere pentru toți cetățenii români.

citește mai multe

Noutăți